BHH Mikrohuta


Przejdź do opisu

Certyfikaty

Wyroby


Mikrohuta posiada System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 9001:2015 w zakresie produkcji wyrobów ciągnionych.

Mikrohuta wystawia na swoje wyroby atest 3.1 wg normy PN-EN 10204 w zakresie:

Skład chemiczny

  • analiza wytopowa


Własności mechaniczne w stanie dostawy

  • wytrzymałość na rozciąganie Rm
  • umowna granica plastyczności Rp02
  • wydłużenie po zerwaniu A5, A100


Twardość na wyrobach płaskich

  • sposobem Vickersa HV1, HV5


Własności fizyczne

  • oporność 1m


Próba przeginania dwukierunkowego

Próba nawijania

Home | Firma | Wyroby | Zastosowania | Wsparcie | Kontakt | OSD | Projekty | Mapa witryny


Pod-Menu:Wróć do opisu | Powrót do głównego menu